advocaatzo

Advocaat  ZO mr. Mathoerapersad & mr. Hoebba

advocaatzo
Rechtsgebieden

Wij voeren een algemene praktijk met de nadruk op de volgende zaken:

mr. S. Mathoerapersad heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Personen- en familierecht
– Sociale zekerheidsrecht
– Huurrecht woonruimte

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

mr. W Hoebba heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vreemdelingenrecht/verblijfsvergunningen
– Sociale zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ENGLISH
mr. S. Mathoerapersad has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):
– Labor law
– Family and marriage law
– Social security law
-Rental law for living space

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

ENGLISH
mr. W. Hoebba has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):
– Immigration law/residence permits
– Social security law

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.