Rechtsgebieden

Wij voeren een algemene praktijk met de nadruk op de volgende zaken:

Uitkeringen: bijstandsuitkeringen, WW-uitkeringen, Ziektewetuitkeringen etc.

Arbeidszaken: ontslag, beeindiging arbeidsovereenkomst etc.

Vreemdelingenrecht: MVV, verblijfsvergunning, visum etc.

Huurrecht: Ontruimings- en ontbindingsprocedures, huurachterstand, overlast, laatste kans woning.