Rechtsgebieden

Wij voeren een algemene praktijk met de nadruk op de volgende zaken:

mr. W Hoebba heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vreemdelingenrecht/verblijfsvergunningen
– Sociale zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.