Waarneming

Ik (mr. W. Hoebba) streef ernaar dat in beginsel ik (mr. W. Hoebba) uw zaak zal behandelen. In voorkomende gevallen (b.v. ziekte of dringende verhindering, vakantie) kan het nodig zijn dat een andere advocaat waarneemt. Indien mr. W. Hoebba de zaak tijdelijk wegens omstandigheden niet kan behandelen, dan is er waarneming beschikbaar in de persoon van mevrouw mr. S.A. Adjiembaks, advocaat te Amsterdam, telefoonnummer: 020 698 2225.