Kosten en de afspraken
Uw contractspartij

Voor alle opdrachten geldt dat u een individuele overeenkomst van opdracht heeft met de advocaat die uw dossier behandelt. De advocaten werken voor eigen rekening en risico.

Kosten

NB.
Als u een heel laag inkomen heeft, wordt de mogelijkheid bekeken om u te helpen zonder dat u de (volledige eigen bijdrage) betaalt, of eventueel geheel kosteloos (pro deo).

Er zijn twee mogelijkheden voor de dekking van de advocaatkosten:

  1. De zogenaamde pro deo advocaat. De overheid betaalt een belangrijk deel van de kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand) waarbij u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt. Deze bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie zie: www.rvr.org.
  2. U betaalt zelf alle kosten. Wij hanteren algemene voorwaarden en werken met een opdrachtformulier waarin de gemaakte afspraken – onder meer over de te hanteren tarieven – vooraf worden vastgelegd. Er wordt in principe een uurtarief gehanteerd met een minimum van € 150,- ex btw per uur. Afwijkende afspraken zijn mogelijk. Het is ook mogelijk om een vast bedrag af te spreken.

In het algemeen maken wij afspraken voor vaste vooraf bepaalde bedragen zodat de cliënt nooit voor een verrassing over de kosten komt te staan. Als er meer uren in de zaak gaan zitten dan voorzien, worden dan weer nieuwe afspraken gemaakt. Meestal wordt de zaak afgerond binnen de grenzen van de eerste afspraak.