Arbeidsrecht

Op ons kantoor worden arbeidszaken behandeld door de advocaat mr. F.J.N. Hendriksen Rattan-Tewari. De meeste procedures komen voort uit arbeidsconflicten die hun oorzaak vinden in de toepassing van CAO-regels, de wet, als gevolg van ziekte, loon, disfunctioneren of gewoonweg een verzuurde relatie tussen een werkgever en een werknemer.

Het arbeidsrecht omvat een veelheid aan wetten en regels te beginnen met die voor werving en selectie tot die voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Onder andere kunt u bij ons terecht als:

  • – De werkgever weigert het loon te betalen of te weinig loon betaalt
  • – U ontslagen bent
  • – U ontslag boven het hoofd hangt
  • – U het niet eens bent met het voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (denk aan de vergoeding, opzegtermijn, andere afspraken i.v.m. uw rechten op een uitkering)
  • – Uw contract niet wordt verlengd
  • – U geschorst bent
  • – Er een conflict ontstaan is over uw arbeidsongeschiktheid: De werkgever betaalt geen loon meer omdat deze vindt dat u niet ziek bent
Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet neemt de werkgever een risico omdat de rechter hoge eisen stelt aan de dringende reden die daarvoor vereist is: indien de reden niet voldoende is voor een ontslag op staande voet, zal de werkgever het loon door moeten betalen omdat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.

De werknemer dient met grote voortvarendheid een aantal acties te ondernemen om zijn recht op loon en mogelijk een uitkering te behouden. Het is dus verstandig om direct een advocaat in de arm te nemen.

Voorstel van de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Meestal wordt de werknemer een zak geld voorgehouden indien deze akkoord gaat met de beëindiging. De werknemer dient zich echter te realiseren dat de aangeboden vergoeding een bruto vergoeding is waarop ongeveer 50 % belasting wordt ingehouden. Verder dient de werknemer rekening te houden met zijn aanspraken op een WW- of Ziektewetuitkering. Om niet zonder inkomen te komen verkeren, dient hij zich over deze zaken goed te laten informeren. Vaak is de werkgever bereid een deel van de advocaatkosten te vergoeden zodat de kosten geen drempel hoeven de vormen voor een goede advisering.