Echtscheiding (is ook een nieuw begin!)

Als uw huwelijk duurzaam ontwricht is (het gaat echt niet meer) is het tijd om een nieuw begin te maken, maar vooral om eerst uw huwelijk op een nette manier te beëindigen. Wij benaderen een scheiding niet als een strijd waaruit een winnaar of verliezer tevoorschijn komt. Het is al vervelend genoeg dat de relatie stuk is gelopen. Wij vinden dat het huwelijk op een zo keurig mogelijke wijze en met respect voor elkaar afgewikkeld moet worden met heldere en evenwichtige afspraken. Als er minderjarige kinderen zijn, moeten die zoveel mogelijk ontzien worden door hun niet erbij te betrekken. Zij moeten niet gedwongen worden om voor één van de ouders te kiezen. Ook moet er niet via de kinderen gecommuniceerd worden.

Wij hebben het liefst dat u beiden samen tot afspraken komt over alle zaken: woning, verdeling van schulden en bezittingen, pensioen, kinderen, alimentatie, etc. Op deze wijze bereikt u een oplossing waar u beiden achter staat zodat de uitvoering soepeler zal verlopen en u ook na de scheiding op een normale manier met elkaar kunt blijven omgaan, vooral wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Als het voor u niet meer mogelijk is om persoonlijk met uw partner te communiceren, kunnen wij u ook in dat geval bijstaan. Wij zullen dan in overleg met u redelijke voorstellen doen aan uw partner om alle bovengenoemde zaken toch zo goed mogelijk te regelen. In het uiterste geval wordt een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend en zal de rechbank de knoop doorhakken in alle geschilpunten.

Wij onderscheiden een volgorde van stappen:

A. De mededeling aan de andere partner: Bij een scheiding is de scheidingsmelding essentieel. Deze melding vindt plaats door een van de partners aan de andere partner: dat hij of zij wil scheiden. Doe dit persoonlijk en duidelijk. Als een ander dit doet (bijvoorbeeld een advocaat) kan er nog twijfel bestaan over de bedoeling van de mededeling. Gun de ander even de tijd om dit te verwerken en bespreek of u de gevolgen samen kunt regelen bij één advocaat.

B. Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

In dit gesprek krijgt u informatie en kunt u beslissen of doorgaat met de volgende stap: een intakegesprek.

C. Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Hier komen aan de orde: Huwelijksgegevens, persoonsgegevens, kinderen, inkomensgegevens, woning, hypotheek, inboedel, vermogen, schulden, pensioen, etc. Voor sommige zaken moet u een externe deskundige zoals een pensioen- of belastingadviseur raadplegen.

D. Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn, wordt een verplicht ouderschapsplan gemaakt waarin centraal staan een zorg- en contactregeling en de kinderbijdrage.

E. Convenant

U kunt alle onderwerpen ook regelen in een convenant. Een convenant is een overeenkomst waarin zaken zoals genoemd in C geregeld kunnen worden. Zoals: Hoe worden de schulden verdeeld, wie krijgt de woning, waar gaan de kinderen wonen, wordt er partneralimentatie betaald, etc.

F. Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Indien op alle punten overeenstemming is bereikt, kan het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Het is de bedoeling dat u beiden zelf tot overeenstemming komt over de afspraken in het echtscheidingsconvenant. Samen met het verzoek worden het ouderschapsplan en het convenant ingediend. De rechter zal bepalen dat deze bijlagen deel uitmaken van de echtscheidingsbeschikking. De de rechtbank geeft –als alles correct is opgesteld en ingediend- na zo’n 6 tot 8 weken een beschikking.

G. Let op: u bent pas gescheiden als de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand.

H. Na genoemde inschrijving komt u nog langs voor een eindgesprek. Daarna eindigt de dienstverlening

Het is aan partijen om uitvoering te geven aan hetgeen de rechter beslist heeft en aan datgene dat is afgesproken in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant.