advocaatzo

Advocaat  ZO mr. Mathoerapersad & mr. Hoebba

advocaatzo
Strafrecht

Strafzaken worden behandeld door de advocaat mr. Patricia Lemmers. Zij is gespecialiseerd in het strafrecht en zij is lid van de vereniging voor StrafrechtAdvocaten. (tijdens kantooruren te bereiken op 06 21 22 46 14).

Wat mag u van de advocaat verwachten?

In de eerste plaats is de advocaat er voor uw belangen en geen andere. Zij adviseert u en staat u bij om het beste resultaat te bereiken. Daarbij blijft de advocaat zelfstandig, de cliënt kan de advocaat niet opdragen taken te verrichten die de advocaat niet juist of toelaatbaar acht;
Rekening houdend met de belangen van de cliënt adviseert de advocaat de cliënt over de beste strategie en aanpak van de zaak.

Kunt u de advocaat in vertrouwen spreken?

Uw advocaat is uw vertrouwenspersoon, hij/zij is verplicht om alles wat U hem/haar vertelt geheim te houden in welk kader de advocaat verschoningsrecht heeft zodat hij/zij bijna nooit kan worden gedwongen informatie prijs te geven.

Wat kan mr. Lemmers o.a. voor u doen?
  • – U bezoeken op het politiebureau (inverzekeringstelling) indien u bent aangehouden
  • – U bijstaan bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris die na de inverzekeringstelling beslist of u langer vast blijft zitten (bewaring)
  • – U bijstaan in de raadkamer die beslist of u nog langer vast blijft (gevangenhouding)
  • – U bijstaan ter zitting van rechter
  • – Eventueel beroep instellen
  • – U in alle stadia adviseren